Välkommen till Buss i Väst ab

Buss i Väst ab bildades 1992 och är ett samverkansbolag med ett 30-tal delägare. Buss i Väst ab har genom sina delägare, för närvarande runt 1000 bussar, varav ca 650 bussar i avtalstrafik för länstrafikhuvudmännen i Västsverige, Skåne, Örebro län, Jönköpings län, Kalmar län samt Kronobergs län. Buss i Väst kör dessutom en mängd skolskjutsuppdrag åt ett tiotal kommuner.

Merdelen utav Buss i Västs entreprenörer, har en omfattande beställningsverksamhet med stora resurser att klara av de mest skiftande uppdrag.

Buss i Väst ab har ett verksamhetssystem som omfattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö - KAM.

Läs mer om Buss i Väst AB

Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö

Vi arbetar med såväl gemensamma kvalitetsmål-, arbetsmiljö- och miljömål som företagsspecifika kvalitets-, arbetsmiljö- och miljömål i vårt gemensamma verksamhetsledningssystem som är ISO certifierat enligt ISO14001 respektive ISO 9001.

Läs mer om vårt miljöarbete


Nytt! mail

1. Uppdaterad krishanteringsplan. Finns numera under flik 1 i Verksamhetshandboken men även under mappen Gemensamt. Ändringen avses nya nummer till trafikledningen i Kungälvstrafiken samt nytt nummer till trafikledningen i Habo/Hjo.

Här finns Buss i Väst

 

Söker du jobb?

Skicka gärna en spontansökan via länken nedan:

Spontanansökan: http://www.bussivast.se/form/ansokan

Gäller din ansökan området runt Örebro kan du även ansöka via Björks Buss hemsida, sen länken nedan:

www.bjorksbuss.se

Vi representerar bolag i hela södra Sverige. Klicka vidare för att läsa mer om dem.

Hitta våra företag

System C2

När du vill kommentera något, lämna gärna din synpunkt!
Lämna synpunkt

Vill du logga in?
Till System C2

Tidningen

Läs våra senaste nummer av Buss i Väst tidningen

2014: Buss i Väst Tidning nr 1 2014
2013: Buss i Väst Tidning nr 1 2013 (pdf)