Välkommen till Buss i Väst ab

Buss i Väst ab bildades 1992 och är ett samverkansbolag med 35 delägare. Buss i Väst ab har genom sina delägare, för närvarande ca 1800 medarbetare och ca 1000 bussar, varav närmare 700 bussar i avtalstrafik för länstrafikhuvudmännen i Västsverige, Skåne, Örebro län, Jönköpings län, Kalmar län samt Kronobergs län. Buss i Väst kör dessutom en mängd skolskjutsuppdrag åt ett tiotal kommuner.

Merdelen utav Buss i Västs entreprenörer, har en omfattande beställningsverksamhet med stora resurser att klara av de mest skiftande uppdrag.

Buss i Väst ab har ett verksamhetssystem som omfattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö - KAM.

Läs mer om Buss i Väst AB

Tyck till om Buss i Väst ab!

Klicka på länken Tyck till om oss!

Tyck till om oss!

 

Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö

Vi arbetar med såväl gemensamma kvalitetsmål-, arbetsmiljö- och miljömål som företagsspecifika kvalitets-, arbetsmiljö- och miljömål i vårt gemensamma verksamhetsledningssystem som är ISO certifierat enligt ISO14001 respektive ISO 9001.

Läs mer om vårt KAM-arbete

Nytt!

Buss i Västs kontor finns numera i ett miljöcertifierat hus. Fastigheten som förvaltas av Vasakronan har bliivt miljöcertifierad enligt det internationellla miljöklassningssystemet LEED. Det innebär bland annat höga betyg när det gäller låg energianvändning, inköp av förnyelsebar energi och ba förutsättningar för källsortering.

 

 

Här finns Buss i Väst ab

Vi representerar bolag i hela södra Sverige. Klicka vidare för att läsa mer om dem.

Hitta våra företag

Söker du jobb?

Skicka gärna en spontansökan via länken nedan:

Spontanansökan: http://www.bussivast.se/form/ansokan

 

System C2

När du vill kommentera något, lämna gärna din synpunkt!
Lämna synpunkt

Vill du logga in?
Till System C2

Tidningen

Läs våra senaste nummer av Buss i Väst tidningen

2014: Nr 2: Buss i Väst Tidning nr 2 2014

2014: Nr 1: Buss i Väst Tidning nr 1 2014

2013: Buss i Väst Tidning nr 1 2013 (pdf)