Välkommen till Buss i Väst ab

Buss i Väst ab bildades 1992 och är ett samverkansbolag med 35 delägare. Buss i Väst ab har genom sina delägare, för närvarande ca 1800 medarbetare och ca 1000 bussar, varav närmare 700 bussar i avtalstrafik för länstrafikhuvudmännen i Västsverige, Skåne, Örebro län, Jönköpings län, Kalmar län samt Kronobergs län. Buss i Väst kör dessutom en mängd skolskjutsuppdrag åt ett tiotal kommuner.

Merdelen utav Buss i Västs entreprenörer, har en omfattande beställningsverksamhet med stora resurser att klara av de mest skiftande uppdrag.

Buss i Väst ab har ett verksamhetssystem som omfattar kvalitet, arbetsmiljö och miljö - KAM.

Läs mer om Buss i Väst AB

Tyck till om Buss i Väst ab!

Klicka på länken Tyck till om oss!

Tyck till om oss!

 

Kvalitet/Arbetsmiljö/ Miljö

Vi arbetar med såväl gemensamma kvalitetsmål-, arbetsmiljö- och miljömål som företagsspecifika kvalitets-, arbetsmiljö- och miljömål i vårt gemensamma verksamhetsledningssystem som är ISO certifierat enligt ISO14001,  ISO 9001 respektive OHSAS 18001.

Läs mer om vårt KAM-arbete

Nytt!

Gå in på intranätet och få ett ständigt flöde av branschnyheter.

 

 

Här finns Buss i Väst ab

Vi representerar bolag i hela södra Sverige. Klicka vidare för att läsa mer om dem.

Hitta våra företag

Söker du jobb?

Skicka gärna en spontansökan via länken nedan:

Spontanansökan: http://www.bussivast.se/form/ansokan

 

System C2

När du vill kommentera något, lämna gärna din synpunkt!
Lämna synpunkt

Vill du logga in?
Till System C2

Tidningen

Läs våra senaste nummer av Buss i Väst tidningen

2014: Nr 2: Buss i Väst Tidning nr 2 2014

2014: Nr 1: Buss i Väst Tidning nr 1 2014

2013: Buss i Väst Tidning nr 1 2013 (pdf)